Svolánka a materiály k 21/VIII. zasedání ZMČ dne 24. 2. 2022

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 24. 2. 2022 v 19.00 hodin