Svolánka a materiály k 19/VIII. zasedání ZMČ dne 21. 10. 2021

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 21. 10. 2021 v 19.00 hodin