Svolánka a materiály k 18/VIII. zasedání ZMČ dne 2. 9. 2021

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 2.9.2021 v 19:00 hodin