Svolánka a materiály k 17/VIII. zasedání ZMČ dne 24. 6. 2021

Místo konání: sál Orlovny, Rolencova 93, Brno

Doba konání: čtvrtek 24. 6. 2021 v 17:00 hodin