Svolánka a materiály k 15/VIII. zasedání ZMČ dne 18. 2. 2021

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 18.2.2021 v 19:00 hodin