Aktuální vydání 4/2018

Ze starostova šuplíku
Vážení spoluobčané, naposledy v tomto volebním období otevírám pomyslný šuplík s informacemi o dění v naší městské části. Přehled aktuálních investičních a stavebních prací pro vás připravil pan místostarosta v  samostatném příspěvku. Jak jsem již avizoval v minulém čísle, podařilo se postoupit v přípravě rekonstrukce ulic Požární a Na Návsi v Holáskách. V  současné době již projektanti zpracovávají dokumentaci pro územní rozhodnutí s  termínem dokončení v lednu 2019. Následovat bude dokumentace pro stavební povolení, která bude dokončena do konce roku 2019.

 

Stáhnout aktuální zpravodaj

 

Archiv vydaných zpravodajů

Zpravodaj Listy 2018