Žádost o územně plánovací informaci

Územní rozhodování – vyhláška č. 503/2006 Sb. Žádost o územně plánovací informaci.