Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

Územní rozhodování – vyhláška č. 503/2006 Sb. Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb.