VZ – zřízení zpevněné plochy u sportovní haly v Tuřanech

Nabídku lze doručit poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany nejpozději dne 18.2.2019 do 12.00 hod.

Adresa pro podávání nabídek: ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno.

 

Výzva – zřízení zpevněné plochy u sportovní haly v Tuřanech

Krycí list nabídky – zřízení zpevněné plochy u sportovní haly v Tuřanech

situace

Tuřany – zpevněná plocha u haly – výkaz výměr