VZ – oprava schodů ke kapli v Brněnských Ivanovicích

Prohlídka na místě se koná dne 28. 5. 2019 v 10:00 hod., sraz účastníků na křižovatce ulice Tuřanská a Jahodová

Nabídku lze doručit: poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany nejpozději dne 5. 6. 2019 do 17:00 hod.

Adresa pro podávání nabídek: ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.