• Předseda
  • Ing. Martin Chvátal

    Politická strana:
    Žijeme zde

      chvatal@turany.cz