Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Číslo jednací: MMB/0112234/2019/Vich
Vyvěšení: 15.03.2019 - 01.04.2019
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
Typ: Záměr

2019-03-15 - Záměr MMB_0112234_2019_Vich