Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Číslo jednací: MMB/0037698/2019/Vich
Vyvěšení: 25.01.2019 - 25.02.2019
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
Typ: Veřejná vyhláška

2019-01-25 - Záměr MMB_0037698_2019_Vich