Záměr městské části Brno-Tuřany poskytnout svěřený nemovitý majetek jako výpůjčku

Číslo jednací: MČBT/7986/2018/Pol
Vyvěšení: 04.12.2018 - 20.12.2018
Zdroj: Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno
Typ: Záměr

záměr