Veřejné projednání – Návrhu změny UPmB A1/18-CM-doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových, tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ)

Číslo jednací: MMB/0106363/2019
Vyvěšení: 15.03.2019 - 22.04.2019
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OUPR, Kounicova 67, 601 67 Brno
Typ: Veřejná vyhláška

2019-03-15 - VV MMB_0106363_2019