Veřejná vyhláška – návrh změny ÚPmB celoměstského významu B1/16-CM – Areál Jaselských kasáren

Číslo jednací: MMB/0000390/2019
Vyvěšení: 07.01.2019 - 22.02.2019
Zdroj: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OÚPR, Kounicova 67, 601 67 Brno
Typ: Veřejná vyhláška

B1_16-CM_vyhlaska_opak_spolec_jednani