Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
7/2019, 8/2019, 9/2019 17.06.2019 - 03.07.2019 Nařízení Statutárního města Brna Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno Nařízení
17.06.2019 - 11.07.2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie E.ON Oznámení
17.06.2019 - 03.07.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – 3x Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno Oznámení
MMB/0249647/2019/Vich 17.06.2019 - 03.07.2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0238336/2019 17.06.2019 - 23.07.2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM Areál Jaselských kasáren Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OUPR, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
12.06.2019 - 03.07.2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie E.ON Oznámení
030 DD 9_19-4 12.06.2019 - 28.06.2019 Usnesení – elektronická dražba Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41, 603 00 Brno Veřejná dražba
MČBT/4131/2019/Gal 07.06.2019 - 24.06.2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
06.06.2019 - 24.06.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – hospodářsko správní referent bytového odboru Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, nám 28 dubna 60, 635 00 Brno Oznámení
MČBT/4102/2019/Kl 05.06.2019 - 21.06.2019 Veřejná vyhláška – rozhodnutí Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
DUCR-26432/19/Nv 05.06.2019 - 21.06.2019 Veřejná vyhláška – společné povolení – rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno-hl. n. – Přerov Drážní úřad, Nerudova 1, 77900 Olomouc Veřejná vyhláška
05.06.2019 - 02.07.2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie E.ON Oznámení
24.05.2019 - 20.06.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka Odboru stavebního a technického Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
MMB/021512/2019 24.05.2019 - 08.07.2019 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrh Regulačního plánu V Aleji, k.ú. Holásky Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OUPR, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0198212/2019 22.05.2019 - 08.07.2019 Veřejná vyhláška – Návrh změny ÚPmB B3/15-CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OUPR, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška