Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
26.04.2017 - 12.05.2017 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka MŠ Brno, Bellova 2, p.o. Rada města Brna Oznámení
MMb/0166704/2017/Rau 24.04.2017 - 10.05.2017 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno Záměr
24.04.2017 - 10.05.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – úředník/úřednice odboru majetkového Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno Oznámení
7/2017 24.04.2017 - 10.05.2017 Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno Obecně závazná vyhláška
MMB/0175842/2017 24.04.2017 - 10.05.2017 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – Jubilejní Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0175847/2017 24.04.2017 - 10.05.2017 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – Dvorecká Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/075849/2017 24.04.2017 - 10.05.2017 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – Vinohradská Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/2787/2017/Pol 24.04.2017 - 10.05.2017 Záměr městské části Brno-Tuřany poskytnout svěřený nemovitý majetek jako výpůjčku Statutární město Brno, Úřad městské části, Odbor všeobecný, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno Záměr
MČBJIH/02767/2017/SÚ/Klo 20.04.2017 - 09.05.2017 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Územní rozhodnutí č. 151 Úřad městské části města Brna, Brno-Jih, Stavební úřad, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno Veřejná vyhláška
20.04.2017 - 09.05.2017 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka MŠ Brno, Jugoslávská 70, p. o. Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno Oznámení
19.04.2017 - 28.04.2017 Svolanka 16/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Starosta, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno Ostatní
6/2017 18.04.2017 - 04.05.2017 Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 – o nočním klidu Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno Obecně závazná vyhláška
21/2017 12.04.2017 - 28.04.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Vedoucí odboru rozvoje a investic Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení
20/2017 12.04.2017 - 28.04.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení
19/2017 12.04.2017 - 28.04.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka odboru stavebního Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení