Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MMB/0243867/2018/Vich 15.06.2018 - 02.07.2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/1524/2018/Mal 15.06.2018 - 02.07.2018 Veřejná vyhláška – TJ Brno-Dvorska Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí Veřejná vyhláška
MMb/0247451/2018/SU 13.06.2018 - 29.06.2018 Veřejná vyhláška – ulice Myslivecká Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
13.06.2018 - 29.06.2018 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitele MŠ a ZŠ Rada města Brna Oznámení
13.06.2018 - 22.06.2018 Svolánka k 24/VII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, starosta, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Ostatní
05/18 11.06.2018 - 27.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent odboru stavebního a všeobecného Statutární město Brno, Městská část Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno Oznámení
21/2018 11.06.2018 - 27.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – technik/technička odboru školství a kultury Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení
MMB/0235131/2018/Vich 07.06.2018 - 25.06.2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/3922/2018/Pol 06.06.2018 - 22.06.2018 Záměr městské části Brno-Tuřany poskytnout svěřený nemovitý majetek jako výpůjčku Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor Všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 62000 Brno Záměr
MČBT/3923/2018/Pol 06.06.2018 - 22.06.2018 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 62000 Brno Záměr
20/2018 06.06.2018 - 22.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí SPOD Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení
19/2018 04.06.2018 - 20.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka oddělení bydlení odboru bydlení Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení
5/2018 01.06.2018 - 18.06.2018 Nařízení č. 5/2018, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
01.06.2018 - 18.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrových řízení – sociální pracovník SPOD, referent sociálních věcí, sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba) Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0225090/2018/Vich 01.06.2018 - 18.06.2018 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Veřejná vyhláška