Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MMB/0081534/2019 22.02.2019 - 11.03.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – existence výjezdu ze stavby naproti objektu Kaštanová 70b v rámci akce „Novostavba autosalónů Audi a Volkswagen“ Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
22.02.2019 - 11.03.2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka Mateřské školy Rada města Brna Oznámení
MMB/0075100/2019/Vich 22.02.2019 - 11.03.2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
BKOM/03265/2019 20.02.2019 - 25.03.2019 Oznámení o odtahu vozidla Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř. 1a, 639 00 Brno Oznámení
20.02.2019 - 01.03.2019 Svolanka k 3/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, dne 28. 2. 2019 Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Starosta, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Ostatní
MMB/0065659/2019 18.02.2019 - 06.03.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Dočasný zákaz stání na místních komunikacích Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
JMK 22726/2019 18.02.2019 - 21.03.2019 Záměr – Výstavba nových hal č. 105 a 106 se zázemím v areálu firmy MANAG Krajský úřad JmK, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Záměr
MMB/0065041/2019 18.02.2019 - 06.03.2019 Veřejná vyhláška – oprava chodníků na ul. Pastevní a Petlákova Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
006 EX 3061/16-210 12.02.2019 - 28.02.2019 Usnesení Exekutorský úřad Brno-město, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno Veřejná dražba
DUCR-7531/19/Nv 12.02.2019 - 28.02.2019 Veřejná vyhláška – Oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc Veřejná vyhláška
MČBT/1113/2019/Pol 11.02.2019 - 27.02.2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout/propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MMB/0050319/2019 11.02.2019 - 18.03.2019 Oznámení o vystavení – územní studie Jahodová Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OUPR, Kounicova 67, 601 67 Brno Oznámení
MMB/0056297/2019 08.02.2019 - 25.02.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – dočasný zákaz stání silničních vozidel na místní komunikaci základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
285647/19/3002-00460-711509 08.02.2019 - 25.02.2019 Veřejná vyhláška (oznámení o uložení písemnosti) FÚ JmK Veřejná vyhláška
MMB/0058996/2019/Vich 08.02.2019 - 25.02.2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr