Svolánka a materiály k 21/VII. zasedání ZMČ dne 22. 2. 2018

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 22.2.2018 v 18:00 hodin