Svolánka a materiály k 13/VII. zasedání ZMČ dne 20.10.2016

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 20. října 2016 v 18:00 hodin