Informace pro jubilanty  

 

V naší městské části je již spoustu let zvykem, že občanům, kteří slaví významné životní jubileum (75, 80, 85, 90 let a dále každý rok) nebo výročí uzavření sňatku (zlaté, diamantové, platinové svatby) chodí osobně jménem vedení MČ blahopřát pověřené členky sociálně zdravotní komise. Blahopřání s malým dárkem je předáváno seniorům s trvalým pobytem v naší městské části v jejich domově, případně v kanceláři sociální pracovnice na úřadě.

Pro jubilanty, kteří mají zájem o gratulaci od městské části, to znamená, že se musí hlásit sami buď na úřadě – ÚMČ Brno-Tuřany, referát sociálních věcí, Tuřanské náměstí 1, 1. patro, Mgr. Markéta Vlachová, tel. 545 128 235, email: vlachova@turany.cz či Mgr. Veronika Tomečková, tel. 545 128 234, email: tomeckova@turany.cz, nebo u členů sociální a zdravotní komise.