Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/2006 Sb.)

Formuláře žádostí k řízením podle stavebního úřadu. Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/2006 Sb.).