Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

Územní rozhodování – vyhláška č. 503/2006 Sb. Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území.