Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (499/2006 Sb.)

Formuláře žádostí k řízením podle stavebního úřadu. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (499/2006 Sb.).